ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Ростислав ЙовчевРецензии-2

Продължаваме рубриката с рецензии за наши колеги, свързани с техни постижения по българските и световни сцени.
Тази рубрика публикуваме в “Музикален логос”, защото първо- има публикации, които засягат събития от преди доста години, но не са публикувани в специализирани издания, каквото е нашето, което от ноември 2018г. е в лицанзирания списък на НАЦИД.
Второ- именно “Музикабен логос”, като част от “Галерия на думите” има ISSN, с което всяка подобна публикация е легитимна.
Предвид големия брой публикации в досегашната рубрика “Рецензии”, те се преименуват в “Рецензии-1”, а тази която сега започваме именуваме “Рецензии-2”.
Това ще създаде по-ясна прегледност и ще улесни както тези, за които публикуваме, така и тези, които ще отчитат минималните национални изисквания на колегите, които се изкачват по кариерната педагогическа “стълбица.”

Рецензии за доц. д-р Людмил Петков
Рецензия от Александър Спиров качена на 27 април 2019
Рецензия от Елена Радева качена на 27 април 2019
Рецензия от Марио Хосен качена на 27 април 2019

Рецензии за доц. д-р Десислава Щерева

Рецензии за доц. д-р Сабин Леви

Рецензия за доц. д-р Веселин Койчев,  ПУ „Паисий Хилендарски“, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, гр. Пловдив, автор проф. д-р Цветан Недялков, качена на 06.07. 2019

Нови рецензии за нашия певец, тенорът Николай Моцов

Рецензии за д-р Явор Гочев

Рецензии за доц. д-р Ванилия Кисьова

Рецензии за доц. д-р Елена Каралийска

Рецензии за доц. д-р Кремена Ангелова

Рецензии за доц. д-р Момчил Георгиев

Рецензии за доц. д-р Маша Илиева

МАША  от Галина Минчева

Рецензии за доц. д-р Елица Нешевска

Уникални посетители: 961