ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Анонси
Ростислав ЙовчевВ памет на Ина

С малко, но въздействащи думи, днес в Националната Музикална Академия “проф. Панчо Владигеров” бе разпространен афиш за концерт в памет на твърде рано напусналата ни колежка от библиотеката Ина Павлова.
Благодарение на доц. д-р Николай Градев, на когото дължим идеята за организация на този благотворителен концерт, студенти и преподаватели от Академията ще музицират за да ни припомнят скромния, ненатрапчив характер на тази благородна дама, която винаги с усмивка и компетентност ни посрещаше в библиотеката. Знаехме, че щом Ина е там, тя ще намери всичко, което библиотечния фонд на НМА притежава и което ние по случайност не успяваме да открием.
Твърде малко хора знаеха, че Ина защити докторат и имаше своите мечти и професионални планове. Дано там, където е сега да е обградена от обич и красива музика! Такава каквато ще се опитат да ѝ отдадат нейните колеги и приятели на 25 ноември, събота, от 19ч. в залата на нейното работно място- НМА “проф. Панчо Владигеров”

афиш В ПАМЕТ НА ИНА 2017

П Р О Г Р А М А Н А К О Н Ц Е Р Т А

Уникални посетители: 1174