ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Аб Новини
Ростислав ЙовчевСърце на вятъра

Това е името на новата книга на поета, преводача и издателя Анго Боянов. Имаме щастието и той да е собственика на този сайт, който е далеч от злободневието на днешната противоречива реалност и да се опитва да надникне в проблемите на културата, на философията, на тънките психологически нюанси в душата на всички, за които изкуствата са част от собствения им вътрешен мир.

Стиховете на Анго Боянов за пореден път показват неговата особена чувствителност на съвременен поет, който знае как и кога да каже това, което го вълнува.

Публикуваме кратко експозе за книгата от Ана Боянова, след което читателите на “Галерия на думите” ще имат редкия шанс първи да се докоснат до нейното съдържание.

Най-новата книга на Анго Боянов – изискано Слово с ненатрапчива философска мисъл, неочаквани метафори и неподправена поетическа истина. Сърцето на автора, брулено от вятъра, или сърцето на самия вятър?… Читателят ще реши. Ана Боянова

Уникални посетители: 1159