ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Антропософски новини
Рудолф ЩайнерПолярност между вечност и развитие в човешкия живот
(Събр. съч. 184), № 51
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Евгени Мангуров
Издателско ателие АБ:
Година на издаване: 2020

Уникални посетители: 1050