ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Ростислав ЙовчевНяколко думи за Сонатина за пиано от Христо Кротев

Предлагаме кратка научна публикация-представяне на сонатината за пиано от Христо Кротев. Преди това, представяме най-важните пунктове от неговата творческа биография:

Проф. д-р Христо Кротев е един от водещите съвременни български хорови диригенти. Той получава „Бакалавърска” и „Магистърска” степени в НМА „Проф. П. Владигеров” – София, в класа на проф. Георги Робев по „Хорово дирижиране” и в класа на проф. Александър Райчев по „Композиция”. Завършва своето обучение с най-високата диплома на випуск 1988 г. През 2000 г., след успешна защита на дисертация, му е присъдена научната степен „Доктор”, през 2005 г. – научното звание „Доцент”, а през 2012 г. – „Професор“.

         След дипломирането си Кротев работи с хорове от всички видове, сред които: мъжки хор „Орфей” (над 150 концерта), смесен хор на Американски университет в България (АУБ) (над 300 концерта), Градски детски хор при читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866“ (над 200 концерта), Благоевград.

         С ръководените от него хорове Христо Кротев печели множество Лауреатски звания на международни хорови конкурси и фестивали в Европа – Австрия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Македония, Русия, Словакия, Турция, Унгария и Чехия.

         Понастоящем Христо Кротев е „Професор по музика“ в АУБ. От 2000 г. става инициатор за създаването на международния фестивал „Среща на студентските хорове”, чийто директор е до днес. Фестивалът се провежда веднъж на 2 години в Благоевград и София.

         Проф. д-р Христо Кротев е бил член на международно жури на редица хорови фестивали и конкурси в Европа. Ръководил е майсторски класове в България, Норвегия, Русия и Словакия.

         Записвал е за Българско национално радио, БНТ, Радио Благоевград и в чужбина.

         Проф. Кротев пише вокална музика (хорова и солова), музика за пиано и др. Автор е на 2 научни монографии, дисертация и над 20 публикации в страната и чужбина. Той е единственият българин, чието име е вписано в „Хоровая энциклопедия“ на Русия.

Уникални посетители: 501