ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Анонси
проф. д-р Емилия КолароваVII академични пролетни четения – 2017

На 04 – 05 април в НМА „Проф.П.Владигеров” ще се проведат традиционните Академични пролетни четения. Тази година научната конференция е на тема „БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНА КУЛТУРА ПРЕЗ 20-ТЕ И 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК”. В рамките на конференцията е включен концерт на студенти и преподаватели от Теоретико-композиторски и диригентски факултет и Инструментален факултет.

Програма конференция

Програма концерт на 4.04. 2017

Уникални посетители: 569