ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Отзиви
Ростислав ЙовчевИзбрани хорови творби от Христо Кротев

Проф. Христо Кротев е впечатляваща фигура в нашия музикален живот. Преподавател в Американския Университет в Благоевград, диригент на хора към тази авторитетна институция, композитор със свой индивидуален почерк, той изпълва през тази година един прекрасен житейски юбилей, който служи както за равносметка на изминалия път, така и за допълнителна мотивация за бъдещи търсения от страна на зрял и добил стабилни професионални умения широко скроен музикант.

Публикуваме в следващите редове кратка биография на Христо Кротев, презентация на сборника с негови авторски партитури за смесен хор, в които преобладават източноправославни песнопения и професионални обработки на фолклорни песни. Определено признание на този дългогодишен труд е и рецензията на проф. д-р Деян Павлов за тези интересни творби на нашата музика от края на миналия и началото на новия век. Да пожелаем успеха на автора в бъдещата му дейност на активен и постоянно търсещ съвременен български творец.

Уникални посетители: 492