ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Актуално
Ростислав ЙовчевФестивал “Седмица на изкуствата”- Боровец- 2018

Тази година, сайтът “Галерия на думите” е партньор на второто издание на фестивала с конкурсен характер “Седмица на изкуствата”- Боровец, 18-20 май 2018г.
На тази страница в рубриката актуално ще бъдат качвани подробности от конкурсната програма в раздел “Класика”- график на провеждане на конкурса, резултати и др.
Надяваме се по този начин всички участници и техните близки да имат оперативна информация за протичане на тези изпълнени с изкуство и чиста природа дни.
Брошура
ГРАФИК НА КОНКУРСА В БОРОВЕЦ
резултати- 19 май
Резултати 20 май


Веселин Стоянов- Празнична увертюра

Уникални посетители: 1064