ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Велислава КарагеноваE. Раутаваара и соната за пиано оп.64 Fire Sermon

С голяма радост и удовлетворение публикувааме студията от доц. д-р Велислава Карагенова, която се обръща към непозната част от световното музикално наследство. Посещението ѝ като ръководител на майсторски клас в консерваторията “Джузепе Тартини” в Триест, Италия я среща освен с талантливи студенти, така и със сонатата за пиано от видния финландски композитор от миналия век -Ейноюхани Раутаваара. Впечатлена от творческия стил на автора, тя е силно мотивирана да анализира това произведение и да го представи за първи път в нашето електронно издание. Доц. Карагенова, въпреки младостта си е добре позната на нашата публика, особено в Пловдив. Тя съчетава клавирното майсторство с дълбок познавателен стил в публикациите си, обръщане към непознати прозведения и разкриването им в дълбочина. Не ми се иска да забравяме блестящо защитения ѝ докторат върху сюитата “Иберия” от Исаак Албенис, който бе последван от книгата “Албенис и Иберия през погледа на пианиста”. Уверен съм, че съдържанието на студията, която имаме удоволствието да Ви представим ще Ви заинтригуват и открият пред читателите тези рядко звучащи моменти от европейската музикална култура, които създават многообразието на един високо развит в културно отношение музикален портрет.

Велислава Карагенова завършва висшето си образование в АМТИИ – Пловдив с две специалности – Музикална педагогика и Изпълнителско изкуство -“Пиано”. От 1996г. работи в академията като асистент, а понастоящем доцент по  пиано към катедра „Пиано и акордеон“. Интересите й като изпълнител са предимно в сферата на камерното ансамблово музициране. Велислава Карагенова е автор на три книги:“Албенис и Иберия през погледа на пианиста”, „Методът Лаймер-Гизекинг“- превод с коментар на книгата на К. Лаймер – „Най-краткият път към клавирното съвършенство“ и „Николай Стойков – шест метаморфози върху етюди от  Черни и два погледа върху тях“ ( в съавторство със С.Карагенов).

Велислава Карагенова
Ейноюхани Раутаваара (1928 – 2016)

Изпълнява Лаура Микола

Уникални посетители: 519