ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Даниела ЯневаБалетен корепетитор в НУТИ – история, състояние, проблеми

Уважаеми читатели, с удоволствие публикуваме материала на колежката Даниела Янева, посветила творческия си път на балетната корепетиция. Тя има нелеката задача да разкрие характерни особености на този вид дейност, която за мнозина от нас е напълно непозната. Ето няколко щрихи от нейната биография:

Родена в Стара Загора. Завършва Средно музикално училище „Христина Морфова” в родния си град със специалност пиано, а по-късно Теоретико-композиторски и диригентски факултет в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”. В периода от 1996 до 2018 година работи като корепетитор в Националното училище за танцови изкуства. Паралелно с това работи към специалността Балетна педагогика в НМА. Изнася множество концерти в сътрудничество с  оперни певци измежду които: Роза Митова, Рени Пенкова, Георги Чолаков, Георги Петков и др. Дългогодишен хормайстор и корепетитор в хорова асоциация „Света София”. Почетен пианист на хор „Гусла”.

Уникални посетители: 483