ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Дон ДжиаюнАртикулацията в джаз музиката

Изключително интересната статия на младия китайски автор Дон Джиаюн, посветена на артикулацията в джаз музиката, ще запознае читателите на “Музикален логос” с многобройните предизвикателства, очакващи интерпретаторите в контекста тази малко изследвана и много интересна тематика.

Уникални посетители: 151