ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Теодора ДимитроваЗА НЯКОИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА МУЗИКАЛНИЯ СЛУХ, МУЗИКАЛНОТО ВЪЗПРИЯТИЕ И МУЗИКАЛНОСЛУХОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Предлагаме публикацията на докторантката по солфеж в НМА “проф. Панчо Владигеров” Теодора Димитрова, засягаща сложната тема за музикалния слух.
Теодора Димитрова е известен наш хоров диригент, ръководител на вокалния ансамбъл “Те Деум адорамус”.

Теодора

Чети публикациятаs

Уникални посетители: 930