ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Андрей НайденовЗа някои проблеми на бароковата вокална интерпретация

Публикуваме още една статия на младия певец Андрей Найденов, засягаща проблемите на бароковата вокална интерпретация.

Чети публикацията

Уникални посетители: 812