ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Марина КапитановаВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА НАД КЛАВИРНИЯ АКОМПАНИМЕНТ НА “ХОРО ” ИЗ ДВЕ ПАРАФРАЗИ ЗА ЦИГУЛКА И ПИАНО ОП.18 ОТ ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

Предлагаме статията “Възникнали проблеми в работата над клавирния акомпанимент на Хоро из Две парафрази за цигулка и пиано от Панчо Владигеров” на известната наша пианистка-акомпаняторка Марина Капитанова, плод на дългогодишната й работа с най-елитните български цигулари и цигулкови педагози. Доц. Капитанова разкрива така необходимите, особено за младите скрити трудности при звуковия баланс между пианото и цигулката в многопластовата фактура на Панчо Владигеров. Текстът на статията е участвал в семинара по клавирен съпровод на Сдружението на акомпаняторите към Съюза на българските музикални и танцови дейци през 2011г.

Чети публикацията

Уникални посетители: 706