ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Хаоксинг ВангТрадиционните китайски народни песни от провинция Дзянсу и тяхното приложение в съвременното вокално творчество

Интересното и информативно изследване на Хаоксинг Ванг, докторант в Югозападен университет „Неофит Рилски”, ще запознае читателите на “Музикален логос”  с китайското народно песенно творчество и с начина, по който то е претворено в произведенията на бележити съвременни китайски композитори.

Уникални посетители: 158