ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Книги от изд. „Даскалов“
Рудолф ЩайнерТеософия
(Събр. съч. 9)
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Димо Даскалов
Издателство „Даскалов“:
Година на издаване: 2006

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Предговор
2. Въведение
3. Естеството на човека
4. Прераждането на духа и съдбата
5. Трите свята
6. Пътят на познанието

Можете да намерите останалите глави от книгата в Галерия Просветление (YouTube)

Уникални посетители: 943