ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Елена КаралийскаСтанислав Монюшко – майстор на полската вокална композиторска школа

В научния раздел на нашия сайт, публикуваме историко-музиколожкия текст на колежката доц. д-р Елена Каралийска, преподавател по камерно пеене във Вокалния факултет на НМА “проф. Панчо Владигеров”. Тя е живяла дълги години в Полша, заинтригувала се е от малко познатия жизнен и творчески път на полския майстор на операта и лиричната песен и логично неговото творчество става обект на нейните изследвания- научни и изпълнителско-сценични.

По интересен и занимателен начин, Елена Каралийска ни представя неособено дългия, но изпълнен с достойнство път на големия полски музикант, който по подобие на Шопен и Виенявски се вписва в златните страници на полската музикална култура.

Уникални посетители: 534