ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Джоу ЗисайСпецифики на музикалния език на клавирната пиеса “Пролетен танц” от Сун Ицян

Имаме удоволствието да представим интересна статия от младия китайски автор Джоу Зисай, посветена на творчеството на известния композитор Сун Ицян – пианист и педагог, роден през 1942 г. в Шанхай. Статията съдържа детайлен анализ на виртуозна и самобитна клавирна творба, очертаващ взаимовръзките между традиционния китайски фолклор и композиционната техника на твореца.

Уникални посетители: 225