ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Поезия
Мария ТончеваСледи в безкрая

Глухарчена съм.
Цялата, такава –
разпръсваш ме към звездни небеса
и мигом ще се втурнат към безкрая –
надежди, и мечти, и чудеса.
Глухарчена съм.
Трудно се събирам.
Раздавам лесно.
Обич. Топлина.
Разрошена премяна ми отива,
събрала в себе си и вятъра.
Страстта.
Глухарчена съм.
Винаги готова
да дам прашинките на всеки друг.
Където и да литнат към простора,
все някой пак ще ми ги върне тук.

 

Уникални посетители: 587