ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Ермила Секулинова-ШвайцерРазмисли върху проблематиката при свиренето на клавирни извлечения на две арии от опери на Моцарт

Предлагаме статията “Размисли върху проблематиката при свиренето на клавирни извлечения на две арии от опери на Моцарт”
участвала в семинара по клавирен съпровод на Сдружението на акомпаняторите към Съюза на българските музикални и танцови дейци през 2011г. Нейн автор е д-р Ермила Секулинова-Швайцер, известен наш акомпанятор и теоретик в областта на акомпанимента.
Д-р Секулинова-Швайцер е единствената българска пианистка, работила с легендарната певица Елизабет Шварцкопф.
Текстът на статията е участвал в семинара по клавирен съпровод на Сдружението на акомпаняторите към Съюза на българските музикални и танцови дейци през 2013г.

Чети публикацията

Уникални посетители: 758