ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Мън ЦинянПроучване на маркетинговия модел на бизнеса с дигитална музика в ерата на интернет

Предизвикателствата на съвременната дигитална епоха и тяхното отражение в сферата на музикалния бизнес – това е неизменно актуална тема, изследването на която в наши дни предизвиква все по-голям интерес. Представяме на вашето внимание задълбочения и стойностен анализ на г-н Мън Цинян, докторант в Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”, който представя своята гледна точка към визираната проблематика, базирана върху интересни и информативни източници от китайската литература и публицистика.

Уникални посетители: 183