ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Явор Гочев1. Прочит, анализ и възпроизвеждане на партитури. Въведение в методологията на процеса в контекста на клавирното изкуство. 2. Психология на движението

В няколко поредни публикации през юли и август ще Ви запознаем с интересния и задълбочен дисертационен труд на нашия колега асистент Явор Гочев, засягащ сложната тема на четене на партитури.
Младият колега разглежда този процес от много страни, затова редакционният ни екип реши да даде място на по-дълги публикации, свързани помежду си. Преходът между тях ще бъде отбелязан със “следва” и “продължение”.
Текстовете на тези публикации са истинско предизвикателство пред научните среди в българското музикознание и са на базата на големия педагогически опит на Явор Гочев в тази материя.
Приятно четене!

Чети публикация 1
Следва
Чети публикация 2

Уникални посетители: 928