ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Рецензии и отзиви
Ана БояноваПредставяне на поета Ани Илков в сп. „INSPIRO“
брой 3 /35/ юни 2016/ година 9

Има хора, които признават за „големи“ автори, само известните. Има други, които търсят наистина само стойностното. Настоящото представяне ще намери път и към сгодените за суетата, и към ценителите на словото, защото творецът Ани Илков е не само известен и талантлив, но и достатъчно смирен, за да заяви: „Аз не правя нищо особено… ТО идва отнякъде и се мъча да не преча.“
ТО – вдъхновението. Божественото озарение. Дуендето.
Открива му се в най-чист вид, вероятно, поради тази изключителна скромност. И поради отвореното му сърце – помогнал е на много „младоци“ в литературата.
Друг е въпросът кои от тях биха му казали: „Благодарим ти, учителю!“
Въпреки разочарованията, момчето от с. Ружинци, Видинско, знае, че съпричастието е най-хармоничното общуване със света, а творчеството – най-адекватната връзка с Бога.
Ако трябва да викнем на помощ статистиката, тя ще ни каже:

– завършил английската гимназия във Видин
– „Българска филология“ в Софийския университет
– автор на 10 поетични книги
– автор на забележителната монография „Несъвършеният гений. Книга за Константин Павлов“
– автор на драматургически произведения
– носител на три литературни награди
– дългогодишен колумнист в седмичника „Седем“
– един от основателите на „Литературен вестник“
– преподавател по възрожденска, а по-късно и по българска литература от първата половина на 20 век, в СУ „Св. Климент Охридски“
– гостуващ лектор във Великобритания и Индия
– преводач от английски език
– сънувач

Това, последното, го е признал пред читателите в най-новата си книга „Сънувачи“ – избрано от избраното. /Издателско ателие Аб, 2016/
Достатъчни условия да го приемем като явление в българската литература. Но най-важното условие – стиховете, които ще прочетете по-долу.

Уникални посетители: 708