ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Зорница ПетроваПесните на Ференц Лист – форма и жанрова типология

Още една статия от члена на нашия редакционен екип доц. д-р Зорница Петрова, която преди няколко години подробно изследва песните от Ференц Лист.

Чети публикацията

Уникални посетители: 753