ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Григор ГригоровПАРАЕЗИКЪТ В РАБОТАТА НА ДИРИГЕНТА

Публикуваме научна статия на младия редовен докторант в Национална Музикална Академия “проф. Панчо Владигеров” – Григор Григоров на интересната тема “ПАРАЕЗИКЪТ В РАБОТАТА НА ДИРИГЕНТА”. В следващите редове ще представим и кратка негова творческа биография.

Григор Григоров завършва с отличие специалности „Оперно-симфонично дирижиране“ и „Хорово дирижиране“ в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, където от 2018 година е редовен докторант към катедра „Дирижиране“. В продължение на 2 години преподава основи на дирижирането на студенти от специалности „Теория на музиката“ и „Педагогика на обучението по музика“. Като диригент има повече от 5 години стаж с редица участия в България и чужбина. Основните му интереси са в областта на вокално-инструменталната, камерната хорова и църковната музика. От 2019 година се обучава в магистърска програма по английска филология (приложна лингвистика) в Нов български университет.

Григор Григоров
Уникални посетители: 427