ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Антропософски новини
Рудолф ЩайнерОтговори на мирови и житейски въпроси с помощта на антропософията
(Събр. съч. 108), № 49
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Атанас Атанасов
Издателство „Издателско ателие Аб“:
Година на издаване: 2020

Уникални посетители: 1003