ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Отзиви
Венцислав МицовОще веднъж „VIVA BEETHOVEN!” и Симфониета-Враца

Концертният живот в страната бе нееднократно “спиран” през изминалите месеци поради обявената пандемия от Ковид и необходимостта от карантина. Въпреки неимоверните трудности, съпътстващи тази постоянна смяна в ритъма на подготовка на оркестрите, повечето от тях съумяха да се организират така, че да зарадват вярната си публика къде на открито, къде в уютните си зали, пък макар и с по-малко заети места.

Публикуваме отзива на д-р Венцислав Мицов за отминал концерт на Симфониета -Враца, един оркестър, който видимо се развива през последните години, събира в себе си и много млади музиканти, които осъществяват така необходимата приемственост между поколенията.

Симфониета Враца с диригент Христо Павлов
Галя Койчева-Мирчена
Иван Илиев- диригент
Филип Павлов- композитор
Уникални посетители: 432