ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Книги от изд. „Даскалов“
Рудолф ЩайнерНеобходимост и свобода в мировите процеси и в човешките действия
(Събр. съч. 166)
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Димитър Димчев
Издателство „Даскалов“:
Година на издаване: 1997

Уникални посетители: 786