ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Маргарита ИлиеваКултурната ситуация в България (1900 – 1930)

Публикуваме част от доктората на младата пианистка гл. ас. д-р Маргарита Илиева, посветен на културната ситуация у нас в началото на миналия век. Ползвайки обширна литература, една от най-активно концертиращите у нас и в чужбина ярки клавирни надежди, анализира културния живот в България, оглеждайки го от много страни. Така тя поставя логичната и богата основа на същностната част от своя докторат- сонатите за цигулка и пиано от Панчо Владигеров, Любомира Пипков и Димитър Ненов.
Материалът се публикува за първи път след блестящата защита на научното изследване преди две години.

Чети публикацията

Уникални посетители: 952