ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
АнонсиКамерен концерт с творби на Велислав Заимов
На 12 октомври 2016г., сряда, в залата на Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив ще се състои концерт с камерни творби от известния наш композитор Велислав Заимов.

Проф. д-р Велислав Заимов е преподавател по композиция и четене на партитури в Националната Музикална Академия “проф. Панчо Владигеров” в София и АМТИИ- Пловдив.
Автор с забележително като количество и качество творчество, Велислав Заимов е изпълняван не само в България, но и в редица европейски страни.
Като председател на Съюза на българските композитори, той допринесе за издигане авторитета на СБК, взаимния обмен с чуждестранни партньори и стройната организация на дейността.
В концерта на 12 октомври участват цигуларя Недялчо Тодоров, пианистката Галина Апостолова и арфистката Здравка Колева.

афиш Заимов