ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Суън ЖуейИзползването на джаз барабани в различните музикални стилове

Изследването на младия китайски автор Суън Жуей, докторант в Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”, е посветено на джаз барабаните и многобройните предизвикателства, свързани с употребата им в различни музикални стилове. Читателите на “Музикален логос” ще имат възможността да се запознаят с основните характеристики на инструментите, както и с редица разнообразни аспекти на тяхното приложение в стилове като рок, суинг, валс, самба, боса нова, пънк.

Уникални посетители: 210