ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Анонси
Ростислав ЙовчевИзкуството на фагота

На 3 септември т.г., от 19 часа в Евангелската методистка църква във Варна, ул. Опълченска №2, ще се състои необикновен концерт. Деветима фаготисти, от които единият (Анатоли Буваленко) е от Русия, а останалите са сред най-елитните наши инструменталисти, ще музицират поотделно и заедно, формирайки различни камерни състави.
Често професионалните музиканти и любителите на музиката възприемат този прекрасен инструмент с мек и благороден звук само като част от оркестровия състав. Истината е друга- той би могъл да бъде равностоен солист, а в определени моменти и по-успешно заместващ някои оригинални по партитура инструменти от камерни състави. Важното е този, който свири на него, да му се отдаде безрезервно, със силата на своя талант и инструментални умения.
Такъв беше и идейният вдъхновител на този концерт- виртуозният и дълбоко съдържателен с качествата си фаготист Светослав Славчев. За съжаление той няма да е сред своите прекрасни колеги, на които представя благородната си идея- да музицират и заедно и да покажат качествата на своя инструмент. Смъртта твърде неочаквано, жестоко и бързо ни го отне в зенита на неговата кариера, тогава, когато той “гореше” с всеки свой концертен проект и който защитаваше по свой собствен и неподправен начин на сцената.
Благодарение на Владимир Стоянов, Мария Черноокова, Мартин Стоянов, Константина Тодорова, Марина Великова, Деско Десков, Емилиян Тилев и Атанас Гайдаров, прекрасната идея на Светослав Славчев ще намери реализация във Варна, градът, в който Светльо живя и остана като неделима част от неговата модерна културна история.
Да пожелаем на тях и Анатоли Буваленко, който идва от далечна Русия успех, който да се надяваме бъде отразен и в българските медии!

афиш фагот

Уникални посетители: 1035