ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Светлана АнгеловскаИнтервю със свещеник Александър Лашков

Интересна среща с музиканти и богослова Александър Лашков ни предлага докторантката по полифония в НМА “проф. Панчо Владигеров” Светлана Ангеловска. Тя е с български корени и идва тук по линия на правителственото споразумение за бесарабските българи. Ето накратко нейната биография:

Родена  през 1989 г. В гр.Запорожие (Украйна). Отскоро живее в София.

През 2009 г. завършва теоретичния факултет на ЗМУ «П. И. Майборода» (град Запорожие).

2009 г. следва в ХНУИ «И. П. Котляревски» (Харков), което завършва през 2014 г. С магистратура  и получава отлична диплома с  квалификация на  преподавател, музикален критик, изследовател, преподавател във висше учебно заведение.

От май 2018 г. до януари 2019 г.  прави  специализация в ИФЕ към БАН (София).

От ноември 2019 г. започва докторантура в НМА «Панчо Владигеров»

(със специализация полифония), където продължава да учи и сега.

Редовно участва в научни конференции с доклади (Киев, Харков, Одеса, София, Пловдив – от 2010 г. , това са повече от 20 конференции).

От  2015 до 2018 работи в Запорожската областна филхармония като лектор и музиколог. Същевременно е и водеща на концерти с различни теми и стилове. Има опит в работа  с разнородна по възраст аудитория.

Уникални посетители: 357