ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Ростислав ЙовчевИнтерпретационни проблеми на акомпанимента в Три романса за обой и пиано оп. 94 от Роберт Шуман

Предлагаме статията Интерпретационни проблеми на акомпанимента в “Три романса за обой и пиано оп. 94 от Роберт Шуман”, участвала в семинара по клавирен съпровод на Сдружението на акомпаняторите към Съюза на българските музикални и танцови дейци през 2011г. Нейн автор е проф. д-р Ростислав Йовчев.
Трите романса от Шуман са прекрасна лирична страница от късния период на гениалния немски романтик, в която са синтезирани основните идеи на неговата композиторска мисъл.

Чети публикацията

Уникални посетители: 704