ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Детиен ЮнгЗАРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КИТАЙСКАТА ОПЕРА

Все по-често се надявам да публикуваме подобни материали. Все повече и повече китайски музиканти поемат професионалния път към Европа, където преминават през трите степени на обучение. не остава назад и България с най-старото си висше музикално училище- Национална Музикална Академия “проф. Панчо Владигеров”. Ето няколко думи за автора на статията, част от доктората на Детиен Юнг.

Докторант в НМА от Китай. Тя идва в България, за да следва за магистърска степен, която добива през 2017 година в класа на проф. Маргарита Баснарова. След това продължава отново в НМА като докторант като работи в-у дисертация на тема : КИТАЙСКАТА ОПЕРА – РАЗВИТИЕ И ВЛИЯНИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕНДЕНЦИИ. ТВОРЧЕСКИЯТ ПЪТ НА СВЕТОВНАТА ОПЕРHА ПЕВИЦА ХЪ ХУЕЙ“

Детиен Юнг

Уникални посетители: 295