ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Андрей ДиамандиевЗа монографията на Весела Бояджиева „Древноруската православна партитура като изображение на обратната перспектива”

Въпреки че по същество предлаганият по-долу текст е рецензия, смятаме че е по-добре да го отделим от досегашната рубрика “Рецензии”, които съдължат кратки материали за музикалния събития в нашия културен живот.
Рецензията на нашия колега от НМА проф. д-р Андрей Диамандиев, една впечатляваща личност в нашата музикология, музикант с огромна обща и музикална култура заслужава далеч по-голямо внимание не само заради обема си (9 страници), а и защото се представя рецензия на книга на колежката доц. д-р Весела Бояджиева. Самата книга е също така интригуваща и засяга област, в която очакваме все повече и повече озследвания.
На всички любители на научното четиво от най-виско порядък желаем приятно четене!

Чети публикацията

Уникални посетители: 582