ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Валери ПастармаджиевВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕР ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО СОЛФЕЖ

Публикуваме интересния и нестандартен за строгия музикантски поглед материал на младия асистент от ЮЗУ “Неофит Рилски”- Благоевград Валери Пастармаджиев, който засяга използването на новите технологии в обучението по солфеж.
Определено една иновативна област, която ще набира все повече интересуващи се.

Чети публикацията

Уникални посетители: 609