ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Книги от изд. „Даскалов“
Рудолф ЩайнерВъведение в тайната наука
(Събр. съч. 13)
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводачи:
Димо Даскалов, Димитър Димчев
Издателство „Даскалов“:
Година на издаване: 1993

Уникални посетители: 765