ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Гергана РяшеваВЛИЯНИЕТО НА КЛАСИЧЕСКАТА МУЗИКА В ПРЕНАТАЛНИЯ ПЕРИОД И РАННА ДЕТСКА ВЪРЗАСТ ВЪРХУ МОЗЪКА

Ще Ви представим една интердисциплинарна публикация. При това изключително интересна. С което отново ще оценим невероятното въздействие на музиката връху човека, през целия му, дори вътрешноутробен живот.
Авторката- младата Гергана Ряшена е в етап на разработката на своята дисертация: МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПРОБЛЕМЪТ НА ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗПИТАНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ 0 ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.
Образованието на Гергана е също със смесен характер:
Родена в “града под тепетата” , където завършва НУМТИ ” Добрин Петков” с флейта и класическа пеене. През 2008 завърва “Медицински Колеж ” Пловдив със специалност – здравен инспектор .
2013г. завършва магистратура класическо пеене в НМА ” Проф. Панчо Владигеров. Лауреат на конкурски с флейта и класическо пеене.

Чети публикацията

Уникални посетители: 542