ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Светослав ТодоровVladigerov’s Vardar as National Rhapsody / Anthem

Миналият месец публикувахме петата глава от дипломната работа на младия българин Светослав Тодоров на тема “Pancho Vladigerov’s Bulgarian Rhapsody Vardar and the question of national style”.
Сега продължаваме със седмия дял – “Vladigerov’s Vardar as National Rhapsody / Anthem”, който анализира в общи линии драматургията на творбата. Стремежът на автора е да направи максимално популярна за западноевропейския читател това може би най-известно българско произведения.

Чети публикацията

Уникални посетители: 604