ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Росен ИдеаловВелислав Заимов – Соната за кларинет и виолончело „Musica ritrovata“. Стилови характеристики, интерпретационни идеи и ансамблови проблеми

С голям интерес публикуваме научната статия на известния наш кларинетист Росен Идеалов, която съставлява част от докторантския му труд.
Изпълнител с огромен репертоар, особено в музиката от наши дни, кларинетистът има посветени много творби лично на него, композирани от наши именити композитори.
Росен Идеалов е педагог, обичан и ценен от своите ученици (в НМУ) и студенти (в НМА). Той работи неуморно за тяхното усъвършенстване в трудния път на камерното музициране, мотивира ги да създават нови и нови ансамбли, свири с тях.
Текстът му засяга произведение на друг наш утвърден музикант- композиторът Велислав Заимов- личност с голямо значени в българската музика. Не само като ктомпозитор, но и като организатор. Годините на неговото присъствие в СБК, първоначално като главен секретар, а впоследствие като председател бяха истински “златни години” за мястото на СБК като културна институция с връзки в чужбина, активна концертна и звукозаписна дейност и др.
Приятно четене!

Чети публикацията

Уникални посетители: 966