ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Галина Димова-Колева„Вариации върху тема от Корели“ („Corelli -Variationen“) от Николас Економу (1953-1993)

Продължаваме с научния анализ на Галина Димова-Колева. Автор, отдаден на яркия и самобитен талант на Николас Економу.
Българската пианистка се стреми да разкрие неговата многостранна дарба, съчетаваща ярък пианизъм, вътрешна логика, емоционалност и креативност.

Чети публикацията

Уникални посетители: 622