ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Йовчо Крушев„Три фрагмента из балета „Хайдушка песен” от Ал. Райчев – Кратък анализ

Като продължение на публикуваните материали за 60 годишнината от рождението на нашия голям пианист, композитор и педагог Йовчо Крушев, предлагаме неговия кратък анализ на трите пиеси. В него се съчетава не само погледа на тънкия познавач на музикалната материя, но и композиторския поглед, който съчетава оригинала на Райчев със собствения маниер на превъплъщение на нотния текст.

Чети публикацията

Уникални посетители: 888