ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Хатира Ахмедли ДжаферТРАГЕДИЯТА КАТО ТЕМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ АЗЪРБАЙДЖАНСКИ КОМПОЗИТОРИ

Предлагаме статията “Трагедията като тема в произведенията на съвременните азърбайджански композитори”, дело на известната азърбайджанска композиторка, теоретик и преподавател Хатира Ахмедли Джафер. Доц. Джафер работи в Държавнана Консерватория “Хаджеттепе”, Анкара, Турция и участва редовно в сериозни научни конференции както в Турция, така и в други страни.
В България е гостувала като участник в семинари и член на жури.

Чети публикацията

Уникални посетители: 608