ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Николай ГурбановСЮИТИТЕ ЗА ОРКЕСТЪР ОТ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА КОСТА КОЛЕВ (с примери от „Плевенска сюита“ и „Пазарджишка сюита“)

Уважаеми читатели, научният раздел “Музикален логос” на сайта “Галерия на думите” все повече се обръща към дейността на младите музиканти, които смело навлизат в научните анализи и обобщения. Един такъв случай е младият Николай Гурбанов, който завър шва АМТИИ-Пловдив. Неговият труд, който изследва наследството на известния наш фолклорен музикант Коста Колев е най-яркото доказателство за търсенето на приемственост между поколенията, тази нишка, която е свързвала културния и обществен живот на отделните поколения векове наред. Ето малко биографични данни за младия автор:

Николай Гурбанов завършва висшето си образование през 2017 г. в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – град Пловдив, специалност „Дирижиране на народни състави” в класа на проф. д-р Костадин Бураджиев. През същата година е зачислен като докторант с тема на дисертационния труд „Сюитите на Коста Колев за оркестъра от български народни инструменти“ към катедра „Музикален фолклор“ при АМТИИ, научен ръководител – проф. д-р Костадин Бураджиев, и е назначен за хоноруван преподавател по „Дирижиране на народен оркестър от клавир“. От 2020 година е асистент по дирижиране в Академията. 

Николай Гурбанов е създател и диригент на женски народен хор „Боряна“, с който през 2019 г. записва самостоятелен албум и осъществява турне в Русия, Архангелска област. Председател е на сдружение „Български национален младежки фолклорен съюз“, което съвместно с АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ ежегодно организира един от най-мащабните фолклорни форуми в страната – Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфееви таланти“.

Автор е на монографията „Минко Костадинов – майсторът на двугласната гайда“ (2013) и на сборниците „Народни песни с клавирен съпровод“ (2013), „Песни за народен хор от съвременни автори“ и „Пиеси за народен оркестър“ в две части. През 2018 година негова вокална творба печели III-та награда и „Награда на публиката“ на VII Национален конкурс „Нова българска музика в 7/8“  в  гр. Чепеларе.

Уникални посетители: 715