ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Ростислав ЙовчевСоната-фантазия от Йордан Гошев- ярко съвременно произведение

Публикуваме един от анализите, включени в докторантския труд на проф. Ростислав Йовчев, анализиращ едно произведение, написано в началото на новия век- Соната-фантазия от българския композитор Йордан Гошев.
Текстът се опитва не само да проследи особеностите на драматургичната линия на творбата, както и структурния й вид, но също така техническите и интерпретационни задачи пред пианистите, които ще се насочат към едно ярко съвременно българско произведение.

Чети публикацията

Уникални посетители: 604