ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Си Янг„Слънчеви лъчи” от Пенчо Стоянов – интерпретационен подход

В “Музикабен логос” публикуваме статията на младата китайска пианистка Си Ян, докторант в НМА “проф. Панчо Владигеров” с научен ръководител проф. Даниела Андонова. Интересно ще е за българския музикант да прочете по какъв начин, представител на далечна географски страна възприема българската музика в нейния най-зрял вид.

Да пожелаем на младата докторантка успех!

Уникални посетители: 563