ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Иванка ВлаеваСъхраняване и представяне на културно наследство чрез фестивални инициативи и събития и младите хора

Представяме още един интересн текст, засягащ ролята на фестивалите в културния живот. Той е дело на известния музиколог и преподавател в Югозападния Университет “Неофит Рилски”- Благоевград, проф. д.изк. Иванка Влаева.

Уникални посетители: 456