ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Филип Павлов„Развитие на музикални таланти и ролята на фестивалите”

Публикуваме материала на известния наш пианист, композитор, педагог и музиколог проф. д. изк. Филип Павлов, който засяга една твърде интересна и дискутирана тема. Текстът е написан с присъщите на автора компетентност и тънко взиране в детайлите. Приятно четене!

Уникални посетители: 480