ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Отзиви
Иванка ВлаеваПочит към Андрей Стоянов

Ростислав Йовчев възкресява музиката на един позабравен първоучител.

130 години от рождението на Андрей Стоянов e юбилей, с който забежителният пианист и педагог проф. д-р Ростислав Йовчев за пореден път възкресява делото на ярка личност в родната ни музика. Повод за ретроспекция е неговият концерт, посветен на един от значимите първоучители в клавирното изкуство в България. Това е поредна значима изява на пианиста, която се фокусира върху малко познато композиторско наследството и очертава запомнящ се музикален портрет. С това събитие на 10 ноември 2020 година в концертната зала на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ се откри поредният VI конкурс за пианисти „Андрей Стоянов“ (в това издание с допълнени професионални категории). Необичайно за концертната традиция в залата бе, че нямаше публика, но в условията на пандемия на коронавирус и забраната за публични събития това бе единствената възможност концертът да се състои. С бързата реакция и адаптация на Ростислав Йовчев към пандемичната ситуация, както и с помощта на съвременните технически средства, концертът прозвуча онлайн и може да се чуе в Youtube и след премиерното изпълнение. Това е шанс да преоткрием музикалното наследство на Андрей Стоянов, да оценим неговите заслуги за създаване на български клавирен репертоар и традиция, а и отново да оценим поредните предизвикателства с положителен знак, пред които ни поставя музикантът Ростислав Йовчев.

Дейността и заслугите на Андрей Стоянов като пианист, композитор, педагог, есеист и теоретик по различни въпроси на клавирното изкуство са основополагащи за изграждането на българската клавирна школа. Когато погледна назад към създаването на новата българска музикална култура често ме изумява енергията, талантът и стоицизмът на музикантите ни отпреди столетие. Само за няколко десетилетия те усвояват най-доброто от западноевропейския музикален опит, прилагат го практически и го надгражадат в определен контекст. Така създават нова за тогавашната българска среда композиторска и изпълнителска практика, съзвучна с други европейски традиции и оформяща свой индивидуален образ. За нейното създаване и пренастройване огромна роля има Андрей Стоянов. Той е сред тези личности, които имат съществено значение за развитието и утвърждаването на нашата професионална клавирна школа в България и по света. Възпитан в най-добрите традиции на европейската музика, извървял пътя от престижния Роберт колеж в Цариград до Виена, той обучава и създава плеяда от забележителни музиканти от няколко поколения. Сред тях са знаковите фигури на Петко Стайнов, Димитър Ненов, Панка Пелешек, Тамара Янкова, Юри Буков, Богомил Стършенов.

В онлайн концерта прозвучаха произведения от различни етапи в творческия път на композитора и пианиста Андрей Стоянов. Те очертаха разнообразни композиции, както създадени за младите пианисти с цел усвояване на конкретни технически и естетически задачи, така и концертни творби, свидетелство за високо професионално майсторство. В първата част на програмата бяха изпълнени два цикъла от миниатюри за пиано – Четири детски пиеси и „Акварели“ с десет „тонови картини“. Във втората част на концерта чухме още един цикъл от Четири детски пиеси, Лирични пиеси ор. 6, Българска рапсодия и Сонатина. Това са основно програмни произведения, написани в духа на романтичната традиция с богата мелодика, колорит и характерна емоционалност, но с български привкус в образите и музикалноизразните средства. В тях Ростислав Йовчев изгради богата палитра от образи – от деликатни музикални състояния в миниатюрите до разгърнати и наситени с контрастни емоции картини в Българската рапсодия и Сонатината. Но главната негова заслуга бе, че с този концерт той възкреси паметта за един от основоположниците на българската клавирна школа и неговото творчество за пиано.

Андрей Стоянов

Линк към концерта:

Уникални посетители: 414